Politikerna får betala för att de tar väljarnas makt

Det allra mest intressanta som Professor Olof Ruin visar genom artikeln i DN är att det på intet sätt är självklart att valet står mellan två alternativ: Alliansen och en rödgrön opposition. Mycket kan hända: sd, pp och f! kan komma in i riksdagen, c och kd kan åka ur riksdagen, s kan göra ett katastrofval samtidigt som mp av allt att döma blir Sveriges tredje största parti. Att det står mellan en "Allians för Sverige" och en rödgrön opposition är alltså inte vad väljarna själva verkar vilja ha utan vad politikerna har föredragit för att säkra sin egen makt utan att behöva fråga väljarna först vad de egentligen tycker.

Olof Ruin föreslår till och med att mp kan bilda en egen minoritetsregering som växlar stöd mellan de bägge blocken. Detta ska nog snarast ses som en professors virtuosa uppvisning i teoretiska resonemang än ett realistiskt alternativ men jag tror ändå att det ligger något i det. Många borgerliga väljare ser nog hellre Maria Wetterstrand som statsminister än Mona Sahlin och många vänsterväljare ser säkert hellre Maria Wetterstrand som statsminister än Fredrik Reinfeldt. Så långt verkar det inte helt orimligt faktiskt.

En socialliberal mittenregering med mp+fp+c var under diskussion i samband med valet 2002 - den gången fegade Maud Olofsson ur eftersom hon hade lagt så mycket prestige i samarbetet med de borgerliga. Frågan är vilka krav mp skulle ställa på c och fp denna gången med tanke på att de ligger mycket längre ifrån varandra i miljöfrågor idag än de gjorde 2002?

Alternativet att bägge "blocken" erkänner varandra hoppas jag verkligen att vi slipper se. Det är 10 partier som har en realistisk chans att komma in i riksdagen. Det är tio partier som gör upp om regeringsmakten - inte två. Intressant att Olof Ruin uppmärksammar att ett valsystem med majoritetsval i enmanskretsar vore att föredra om man velat ha två partier. Han har förstås rätt. Men lika rätt har han i att vi inte har ett sådant valsystem i Sverige och att vi inte heller vill ha det. Jag tror att alla svenskar är eniga om att det är viktigt att nya partier kan komma in i riksdagen om ett behov uppstår och det är politikernas ansvar att förstå att den risken finns om de inte förvaltar sitt förtroende.

Om Alliansen inte vinner valet 2010 med ensam majoritet tror jag att det kommer att få katastrofala följder för mittenpartierna i Alliansen. Väljarna vet inte längre var de står - är moderaterna det nya arbetarpartiet längst till vänster? Är folkpartiet de nya konservativa (moderaterna) längst till höger? Är de fortfarande liberaler? Är centern det nya folkpartiet som anammat nyliberala idéer? Vad tycker deras kärnväljare på landsbygden om det? Gagnar det dem? Och vad tycker dem som röstat på centern som det borgerliga miljöalternativet om deras omställning i miljöfrågor - både kärnkraft och Vattenfallskandalen? Och kd - de har slutat öppet uttala de konservativa frågor som de normalt haft stöd för och istället gett sig på kultursidorna. Vinner man verkligen väljare på det? Vilka är egentligen "verklighetens folk"? Klarar "verklighetens folk" inte av att läsa kultursidor själva och är de inte intresserade av sakliga argument istället för populistiska floskler som Göran Hägglunds PR-konsulter har återvunnit från Ny Demokrati och Sarah Palin? Hur vet Göran Hägglund att det är "verklighetens folk" han träffar och tycker "verklighetens folk" att Göran Hägglund står stadigt med bägge fötterna i "verkligheten"?

Samtidigt går s långt åt höger med den impopulära Sahlin vid rodret och många väljare är med all rätt förvirrade. Jag tror att en räddning för borgerligheten kan bli att ta steget fullt ut och göra om Alliansen till vad de redan försöker framstå som - ett enigt politiskt alternativ - ett enda parti. Första steget är nog att c går ihop med kd eller fp för att rädda c och kd från 4%-spärren och behålla makten. Frågan är vad väljarna tycker om det?

Vad man kan konstatera av det här är att man tar stora risker som politiker när man försöker ta makt från väljarna genom att minska väljarnas alternativ före valet istället för att acceptera väljarnas utslag i valet och därefter bilda sina allianser. Det är som upplagt för missnöje och väljarflykt till andra partier.

RSS 2.0