Klimatchocken säljer lösnummer

Läser en gästkrönika på Attityd, GP som raljerar över klimatchocken.

Vad som säljer sämre är de fakta som pekar på att mänskligheten aldrig tidigare haft ett sånt välstånd. Färre blir fattiga, samtidigt som den svenska luften och våra sjöar blir allt renare. Vi lever bättre än någonsin och har en möjlighet att för första gången utrota fattigdomen. Ändå går många runt och tror precis tvärtom. Vi går runt och är rädda och ser världens problem i stället för de möjligheter som ges.

Så nästa gång du möter de patetiska hysterilöpsedlarna eller Al Gores överdrivna filmer - kom ihåg att det alltid finns människor som tjänar på att du är rädd och orolig. Som tur är finns det gott om fakta som motsäger påståendena om att polarisarna kommer att smälta bort de kommande åren, eller att havsnivån kommer att höjas med flera meter det kommande seklet.

Nog för att tidningarna tjänar pengar och överdriver, likaså Al Gore. Men faktum är att i princip alla klimatforskare är rörande eniga om att stora delar av jordens klimat kommer att förändras allvarligt, arter kommer att utrotas och att havsnivån kommer att stiga markant. Jag vet förvisso inte Alexanders kompetens, men jag litar personligen hellre på världens samlade miljö/klimatforskarelit än en 19-åring från Floda....

De flesta inser också att vårt välstånd bygger på en icke hållbar konsumtion av icke förnyelsebara bränslen. Om dessa försvinner kommer ingen längre att ha något välstånd att applådera - alltså är miljöforskarna oerhört viktiga för att försöka lösa miljöproblemen så att vi kan fortsätta ha ett välstånd även i framtiden - så tänk på det nästa gång du raljerar över miljöfrågan!

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=485&a=337664


Nyare inlägg
RSS 2.0