Konsumtionen stjäl våra liv

GP har i sommar publicerat en rad mycket tänkvärda debattartiklar.

Våran konsumtionshets har skruvat upp tempot i samhället så till den grad att man nu t.o.m. subventionerar städhjälp. Varför är det fortfarande så få som frågar sig "Är inte frågan fel ställd? Är inte något fundamentalt fel i samhället om vi inte ens har tid att städa våra egna hem själva längre?"

Den som klarar av att bryta sig ur konsumtionshetsen kan leva ett förbluffande rikt liv med knappa medel om man bara kan åsidosätta begäret till alla dessa onödiga prylar!

Läs artikeln!!!


http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=358476

Bush erkänner tortyren!

Det är verkligen på tiden att Bush och USA äntligen säger att de ska  följa Gènevekonventionens reglement om förbud av tortyr mot krigsfångar!
Om de gör detta i praktiken är en öppen fråga...

Det intressanta med denna nyheten tycker jag är att Bush genom att säga att man nu ska följa Gènevekonventionens regler indirekt erkänner att det förekommit tortyr under det över 5 år långa "kriget mot terrorismen".

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=672857

Japansk kärnkraft säker?

Folkpartiet har tidigare hyllat den japanska kärnkraften som en av de säkraste i världen, ett föredöme som visar att vi borde satsa på utbyggnad av kärnkraften i Sverige.

Nu har man hittat hela 67 fel i den japanska anläggningen Kashiwazaki-Kariwa.
Om japansk kärnkraft är den säkraste i världen, hur många fel har vi då att rätta till i svenska kärnkraftverk?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=672922

Bensinskatten

Andreas Carlgren börjar ta ett allt större ansvar i sin roll som miljöminister vilket gläder mig mycket!
Nog för att det fortfarande är mer prat än handling men förslagen börjar åtminstone bli konkreta och realistiska.
Dessutom är det bara positivt att det växer fram en borgerlig miljödebatt istället för det ständiga förnekande och förminskande av miljöproblemen som tidigare präglat borgerlig miljöpolitik.

Bunkermoderater börjar föga oväntat kraxa om marknadsmässiga priser, vilket naturligtvis kommer att pressa upp priset av sig självt när oljan börjar sina.
Jag väntar på den sedvanliga patetiska jämförelsen med de låga bensinpriserna i baltikum och i förbifarten en plädering för rättvis plattskatt...

Nu lär det tyvärr inte vara så gott ställt att Gud skapade världen så fint att oljan tar slut precis när vi behöver bromsa växthuseffekten. Vi kommer att hinna förstöra klimatet innan oljan tar slut så det finns ingen anledning till oro!

Kanske bör en tanke skänkas till vad man ska göra när oljan väl tar slut?
Eller varför det förresten? Marknaden kommer ju naturligtvis att lösa detta automatiskt när efterfrågan på andra alternativ ökar.

Kd utlovade i valet lätt populistiskt en sänkt bensinskatt. Nu måste man alltså sannolikt svika detta redan på förhand orimliga löfte för Allianssamarbetet.

Kd har hittills löst detta på ett etiskt korrekt sätt.
Eftersom Göran Hägglund lovade att sänka bensinskatten låter man istället Anders Wijkman påpeka att han minsann inte har lovat något sådant och att han hoppas på att Hägglund ska ändra sig. Visst kommer Hägglund att tvingas ändra sig, men nog lär det bli ett högt pris för ett sviket vallöfte.

För övrigt har Kd ambitionen att man skall vara ett miljöparti 2010...

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=357032

Djurskyddsdebatt

GP har de senaste dagarna uppmärksammat problem med djurmisshandel och skriver idag på ledarsidan om behovet av en satsning på djurskydd.

Nog för att det behövs, och jordbruksdepartementet kan säkert göra en insats här.
Men inför valet var det andra tongångar då det talades om djurskyddsmyndigheten som ett miljöpartistiskt politiskt projekt som måste avvecklas.
Vore det inte i logikens namn enklare att satsa på djurskydd om man behåller djurskyddsmyndigheten?

Jag väntar med spänning på Fria Moderata Studentförbundets inlägg i djurskyddsdebatten!
De vill ju privatisera vargstammen för att man tar ansvar och värnar mer om det man äger. I det här fallet fann djurhållarna det uppenbarligen mer nöjsamt och praktiskt att ha ihjäl djuren än att vårda och värna om sin egendom...

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=357058

Svar från Malin Lernfelt

Här följer Malin Lernfelts svar på mitt öppna brev. Malin svarade i mitten av Juni, men nu är jag tillbaka från mitt uppehåll och publicerar det.

Hej!
Tack för ditt intressanta mail angående min krönika. Jag ber om ursäkt för mitt
sena svar. Du anser att kulturarbetare måste få en möjlighet att försörja sig.
Det anser jag med att de skall ha. Men det är faktiskt deras eget ansvar också.
Kan man inte försörja sig som skådespelare eller konstnär då får man ta ett
annat jobb också. Att vara konstnär eller skådespelare är ingen mänsklig
rättighet.

Min egen bransch är ju nästan lika tuff. När jag inte fick något heltidjobb som
journalist fick jag jobba som kassörska och städerska på halvtid för att
försörja mig. Att staten skulle skattebefria mig i den situationen har jag ingen
förståelse för....

Men vi tycker kanske helt enkelt olika.

Vänliga hälsningar
Malin Lernfelt, ledarskribent GP


Något hyckleri är det åtminstone inte frågan om.
Konsekvensen av att ta bort kulturstöd samtidigt som man stramar åt a-kassan blir oundvikligen färre professionella kulturarbetare, vilket omöjligt kan leda till något annat än ett fattigare kulturliv.

Visst kommer en del kultur att överleva, men risken är uppenbar att kultursverige får dras med än mer populistisk disneylandkultur än idag. Det kommer att finnas ännu färre alternativ till Big Brother och Idol.
Men detta är alltså inget som bekymrar Lernfelt.

Poängen med att införa speciella skatteregler för kulturarbetare skulle alltså inte främst vara att värna deras rätt att utöva sin kultur professionellt. Poängen är istället att det i ett civiliserat i-land borde vara en mänsklig rättighet att ha tillgång till kvalitativ kultur. Speciella skattesystem för kulturarbetare skulle alltså uppmuntra fler kulturarbetare med låga inkomster att arbeta med kultur trots att de inte gör någon ekonomisk vinning på det. Och detta skulle komma oss alla till godo!

Det finns många specialregler i skattesystemet redan idag. Artistskatt för idrottsstjärnor så att de inte ska behöva betala hela sin förmögenhet när de vill hem och lira lite i Sverige t.ex. eller H&M-Perssons specialare som infördes för att han skulle stanna och betala skatt i Sverige.

Malin har dock en viktig poäng i att även kulturarbetare kan behöva andra jobb på deltid. Det har många kulturarbetare redan idag. Men här är ännu ett sätt för Alliansen att göra en insats och aktivt förbättra villkoren för kulturarbetarna genom att göra det enklare för dem att ta olika jobb.

En som däremot har förstått att kulturen inte mår bra av marknads är Siv Holma (v).

Man kan inte leka marknad när det gäller kulturverksamheter. Mitt förslag är att man ska skrota systemet med marknadsanpassade hyror för statliga kulturlokaler.

Detta är en annan återgärd som Alliansen skulle kunna driva som skulle göra en enorm skillnad för många kulturverksamheter, i synnerhet i storstäderna. Många kulturlokaler är lokaliserade i attraktiva, centrala lägen och har mycket höga hyror, vilket går ut över deras möjlighet att bedriva en god kulturverksamhet.

Läs mitt öppna brev i sin helhet.

RSS 2.0